Zorg dicht bij huis

Hier vindt u een overzicht van zorgverleners die de zorg kunnen overnemen als u niet meer in het ziekenhuis of een revalidatie-instelling verblijft. Naast de huisarts gaat het hier om eerstelijnszorgverleners, waar u ook zonder verwijzing terechtkunt. Met vragen of voor advies kunnen zij contact opnemen met collegae uit de gespecialiseerde centra.

Huisarts

De huisarts blijft bij GBS het eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over de gezondheid. Zo nodig verwijst de huisarts door naar specialisten of andere hulpverleners.

Fysiotherapeut

In de herstelfase van GBS kan de fysiotherapeut begeleiding bieden bij het verantwoord opbouwen van spierkracht en conditie. Ook kan hij/zij manieren van bewegen aanleren om pijn te voorkomen en te bestrijden. Ook zijn er vanuit wetenschappelijk onderzoek trainingsschema’s bekend met een mogelijk positief effect op vermoeidheidsklachten. De fysiotherapeut kan de patiënt hierbij begeleiden.

Ergotherapeut

Een ergotherapeut geeft advies over manieren om tijdens en na het herstel dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, wassen, boodschappen doen, koken, eten en schrijven, zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Ook geeft de ergotherapeut bij ernstige restverschijnselen van GBS advies over het gebruik van hulpmiddelen en het aanpassen van de woning of werkplek. Eventueel kan de ergotherapeut helpen bij het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen.

Logopedist

Een logopedist helpt bij het omgaan met spraak- of slikproblemen. Als praten moeilijk of onmogelijk wordt, kan hij/zij hulpmiddelen voor de communicatie adviseren. Voor de ademhaling en het slikken kan de logopedist advies en oefeningen geven.

Diëtist

Door problemen met slikken kan iemand met GBS flink afvallen, maar door gebrek aan beweging ook juist veel aankomen. Een diëtist kan adviseren over aangepaste voeding bij slikproblemen om te voorkomen dat iemand met GBS te weinig essentiële voeding zoals vitaminen, mineralen en eiwitten, binnenkrijgt. Ook kan de diëtist begeleiding geven bij het vinden van geschikte manieren om na GBS op een gezond gewicht te komen.

Gespecialiseerde zorgverleners vinden

Het is belangrijk om een zorgverlener te vinden met kennis van GBS en ervaring met de behandeling ervan. In de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland staat welke artsen en therapeuten gespecialiseerd zijn in GBS. Ook het expertisecentrum Guillain-Barré Syndroom kan hierover advies geven.

Een zorgverlener met vragen over GBS kan zich via de pagina ‘Voor zorgverleners’ informeren. Zo nodig kan een zorgverlener een collegiaal advies aanvragen bij het expertisecentrum.

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag