Collegiaal advies van het expertisecentrum

Expertisecentrum

Het expertisecentrum GBS van het Erasmus Medisch Centrum, is gespecialiseerd in het stellen van de diagnose en de behandeling van GBS. Wij doen  veel wetenschappelijk onderzoek naar GBS, via zowel observationele als interventie studies. Voor de actuele studies, verwijzen we naar onze onderzoekspagina. De meeste patiënten nemen deel aan de observationele en prospectieve International GBS Outcome Study (IGOS) of de GBS Mimics studie. Via Spierziekten Centrum Nederland is het GBS-expertisecentrum verbonden met de andere universitaire medische centra in Nederland zodat men ook daar terecht kan voor een goede diagnostiek of behandeling.

Zorg

Bij twijfel kunnen we helpen om de diagnose te bevestigen of te weerleggen, en we kunnen u adviseren over de behandeling. Uw zorgverlener kan hiervoor bellen met de GBS-telefoon voor overleg. Tevens is mogelijk om na verwijzing door de neuroloog of revalidatie arts een tweede mening te krijgen op de polikliniek neurologie van het Erasmus MC.

Op deze website vindt u:

Verwijzing

Voor een bezoek aan het expertisecentrum GBS is een verwijzing nodig van de behandelend neuroloog, of revalidatiearts. Voor huisartsen is het niet mogelijk om direct naar het expertisecentrum GBS te verwijzen. Een patiënt kan inclusief uitslagen van bloedonderzoek, beeldvorming en eerder EMG-onderzoek (bij voorkeur het uitgebreide verslag inclusief de curves van het EMG) verwezen worden naar de polikliniek neuromusculaire ziekten van het GBS-expertisecentrum.

Polikliniek Neurologie, Erasmus Medisch Centrum,
Dr. Molewaterplein 40,
3015 GD Rotterdam