Bezoek het expertisecentrum

Verwijzing

Voor een bezoek aan het expertisecentrum GBS is een verwijzing nodig van de huisarts of een neuroloog. Voor het maken of wijzigen van een afspraak, moet u telefonisch contact opnemen met de polikliniek neurologie, via telefoonnummer: (010) 704 01 30.

Eerste bezoek

Als nieuwe patiënt krijgt u eerst een afspraak bij één van onze arts-assistenten in opleiding tot neuroloog. Het is mogelijk dat u voor het bezoek van de arts-assistent een onderzoek krijgt dat wordt gedaan door een Co-assistent. De Co-assistent is een medisch student die in opleiding is voor arts. De arts-assistent bepaalt altijd in overleg met de superviserend neuroloog welke behandeling u krijgt.

Gesprek

In de spreekkamer wordt eerst in een gesprek uw probleem besproken. Hierna vindt lichamelijk onderzoek plaats waarbij onder meer wordt gekeken naar uw ogen, spierkracht, bewegingspatroon en reflexen. Dit onderzoek is niet pijnlijk of onaangenaam. U hoeft hiervoor niet ‘nuchter’ te komen. Dit betekent dat u normaal kunt eten en drinken. Het totale onderzoek kan ongeveer twee uur duren.

Aanvullend onderzoek

Soms is het nodig laboratoriumonderzoek te verrichten. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om bloedonderzoek. Dit gebeurt op de polikliniek. Andere aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld beeldvormend onderzoek (MRI, CT) of zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) worden niet op dezelfde dag gedaan. U krijgt hiervoor een vervolgafspraak.

Handig om mee te nemen

  • De afspraakbevestiging. Hierin staat de datum en het tijdstip van uw afspraak.
  • Uw verzekeringspas of zorgpas.
  • Een legitimatiebewijs.
  • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit medicatieoverzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Tot slot

Neem zo mogelijk iemand mee naar het bezoek. Samen onthoudt u meer dan één.