Over het expertisecentrum

Welkom bij het expertisecentrum GBS. In dit expertisecentrum werken artsen en onderzoekers aan optimale diagnostiek, zorg en behandeling. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen met al uw vragen over GBS.

Mensen met GBS, hun naasten en hun zorgverleners vinden bij het expertisecentrum:

  • veel kennis en ervaring op het gebied van GBS
  • advies en hulp bij het vinden van de beste zorg voor GBS
  • informatie over de nieuwste onderzoeken naar GBS.

Een afspraak maken

Voor een afspraak met het expertisecentrum heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, neuroloog of een andere specialist, bijvoorbeeld uw revalidatiearts. Die verplichting geldt alleen voor het eerste consult. Voor elk volgend bezoek aan het expertisecentrum hoeft u geen nieuwe verwijzing te vragen, tenzij u langer dan een jaar geen afspraak bij ons heeft gehad.

Behandelaars in het expertisecentrum

Tijdens het eerste consult bespreken we eerst met u welke problemen u ervaart. Vervolgens doen we lichamelijk onderzoek waarbij we onder meer kijken naar uw ogen, spierkracht, bewegingspatroon en reflexen. Dit onderzoek is niet pijnlijk of onaangenaam. U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn; u mag van tevoren normaal eten en drinken.
Het totale onderzoek kan ongeveer twee uur duren.
Soms is laboratoriumonderzoek nodig, bijvoorbeeld van uw bloed. Dit gebeurt op de polikliniek. Andere aanvullende onderzoeken zoals een MRI- of CT-scan worden niet op dezelfde dag gedaan. U krijgt hiervoor een vervolgafspraak.

Door wie wordt u geholpen?

Als nieuwe patiënt krijgt u eerst een afspraak met één van onze arts-assistenten die in opleiding zijn tot neuroloog. De arts-assistent bepaalt altijd in overleg met de superviserend neuroloog welke behandeling u krijgt.
Het is mogelijk dat een co-assistent onderzoek doet voordat u de arts-assistent te spreken krijgt. Een co-assistent is een medisch student die wordt opgeleid tot arts.

In behandeling blijven bij uw eigen arts

Als u dat wilt kunt u voor behandeling van uw klachten naar een arts in uw eigen omgeving blijven gaan. Uw arts kan dan met zijn of haar vragen altijd contact met ons opnemen.
Het expertisecentrum geeft advies over behandelmethoden en kan u zo nodig doorverwijzen naar behandelaars buiten het expertisecentrum. Het centrum heeft veel kennis en ervaring op het gebied van GBS en helpt u bij het vinden van de beste zorg.

Wetenschappelijk onderzoek in het expertisecentrum

Naast de zorg voor patiënten houdt het expertisecentrum zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar GBS. Dit onderzoek vindt plaats in het Erasmus MC in Rotterdam en is gericht op verschillende kanten van de ziekte. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de oorzaak van de aandoening, naar het ziektebeloop en naar de behandeling van GBS.
Kijk voor meer informatie over lopende onderzoeken op onze onderzoekspagina of vraag ernaar tijdens uw bezoek.